Home Zdravlje Šta raditi kada se javi stomačni virus? 

Šta raditi kada se javi stomačni virus? 

0

Vrlo česta infekcija sa kojom se susreću u principu ljudi različitih životnih dobi poznata je kao gastroenteritis. Najčešće je stomačni virus infekcija koja dovodi do upale sluzokože i to i želuca i creva, pa se javljaju simptomi u vidu povraćanja, proliva i mučnine, s tim da stomačni virus može izazvati i bolove u stomaku, a u određenim situacijama i povišenu telesnu temperaturu, odnosno groznicu.

Direktnim ili indirektnim kontaktom sa osobom koja je zaražena se najčešće i prenose stomačni virusi, iako se neko može zaraziti i preko kontaminirane vode ili hrane, pa čak i preko površina, pod pretpostavkom da su te površine pre toga bile u dodiru sa osobom ili materijalom koji je zaražen ovom vrstom virusa. 

Ono što je jedna od osnovnih karakteristika stomačnog virusa jeste i da se prilično lako prenosi sa osobe na osobu, a naročito se lako širi u zatvorenim prostorima. 

U većini slučajeva stomačni virus prolazi bez nekog naročitog lečenja, ali je svakako potrebno zatražiti stručnu pomoć, kako ne bi došlo do komplikacija. Ukoliko je u pitanju teži oblik ovog virusa, odnosno ako se stomačni virus javi kod osoba kod kojih postoji oslabljen imuni odgovor, tada je najčešće neophodna pomoć stručnjaka, odnosno medicinsko praćenje, te određena terapija. 

Kako se manifestuje stomačni virus? 

Različiti su simptomi koji prate stomačni virus, a oni koji se smatraju uobičajenim su mučnina i povraćanje. Zapravo jedan od najčešćih simptoma je upravo mučnina, koja od osobe do osobe može biti blaža ili intenzivnija. Mučnina dalje može dovesti do povraćanja, koje može biti povremeno, ali i često, što zavisi sve od toga koliko je infekcija ozbiljna. Još jedan od simptoma koji se smatra uobičajenim je i proliv. 

Kod većine pacijenata stomačni virus izaziva i gubitak apetita, odnosno opštu slabost, a kod nekih se može javiti i povišena temperatura ili groznica. 

Izuzetno je važno imati na umu da stomačni virus prate različiti simptomi, koji mogu biti blagi ili izraženiji, te u velikoj meri zavise kako od toga šta je uzročnik infekcije, tako isto i od toga koje starosne dobi je pacijent, odnosno kakvo je njegovo zdravstveno stanje uopšteno. 

Takođe je značajno imati na umu i to da većina simptoma podrazumeva manifestaciju tek par dana nakon izlaganja virusu, ali takođe u većini slučajeva stomačni virus prolazi za svega nekoliko dana i obično traje do nedelju dana. Ipak, uvek je najsigurnija varijanta obratiti se za pomoć stručnjacima, posebno ako simptomi traju nešto duže od navedenog perioda. 

Kako se leči stomačni virus?

Fokus lečenja je u većini slučajeva usmeren na ublažavanje simptoma, odnosno na sprečavanje mogućnosti dehidracije. U tom smislu za stomačni virus je hidratacija jako važna, što je povezano sa simptomima, uzevši u obzir da recimo povraćanje ili proliv dovode do gubitka značajne količine tečnosti i elektrolita. U tom smislu je hidratacija izuzetno važna, pa se obično za stomačni virus preporučuje unos obične vode, ali i elektrolita, odnosno slanih supica i sličnih tekućina. 

Značajno je i odmaranje, ali i prilagođavanje ishrane trenutnoj situaciji, pa se u tom smislu za stomačni virus preporučuje blaga dijetalna ishrana, sve dok simptomi ne prođu. 

U većini slučajeva se medikamenti preporučuju od strane stručnjaka i to za ublažavanje simptoma, kao što su recimo mučnina i povraćanje, te proliv. Svakako se ne preporučuje uzimanje lekova na svoju ruku, već nakon konsultacije sa stručnim medicinskim radnicima. 

Naročito je važno voditi računa kada se stomačni virus javi kod dece, odnosno kod osoba starije životne dobi, ali i kod onih kod kojih je imuni sistem narušen. U takvim situacijama je uvek bolje obratiti se stručnjacima za pomoć i savet, kako bi bile izbegnute različite komplikacije do kojih stomačni virus može da dovede. 

S obzirom na to da stomačni virus kod većine pacijenata prođe za svega par dana do maksimalno nedelju dana, ukoliko simptomi budu trajali duže od tog perioda, odnosno ako budu ozbiljni, neophodno je zatražiti medicinsku pomoć. 

Prevencija je važna 

Iako se slobodno može reći da stomačni virus ne može da bude izbegnut, prosto zato što mnogi ljudi dolaze u dodir sa zaraženima, postoji nešto što je moguće učiniti kako bi se ozbiljnije infekcije predupredile. 

Redovno pranje ruku i to temeljno, uz pomoć tople vode i sapuna, te održavanje higijene je izuzetno značajno. Takođe je za stomačni virus, odnosno sprečavanje infekcije važna i higijena hrane, u smislu da treba voditi računa o tome kako se pravilno pripremaju namirnice i kako se obrađuju. 

Podrazumeva se da je poželjno i izbegavati kontakt sa zaraženim osobama koliko god je to moguće, te redovno čistiti i vršiti dezinfekciju površina u stambenim prostorima, ali i na radnom mestu, budući da će tako biti smanjen rizik od ovakve vrste infekcije. 

I na kraju, jačanje imuniteta je ključno, tako da će osobe koje se trude da zdravije žive, odnosno da imaju uravnoteženu ishranu, te da stresne situacije svedu na minimum, vrlo verovatno uspeti da ojačaju imunološki sistem u velikoj meri, što će im pomoći da kada se susretnu sa osobom kod koje je dijagnostikovan stomačni virus, one jednostavno ne odreaguju, odnosno da se ne zaraze.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here