Home BiH U BiH je trenutno na snazi 12 zakona o oružju. Neki daju mogućnost legalizacije bez krivične odgovornosti

U BiH je trenutno na snazi 12 zakona o oružju. Neki daju mogućnost legalizacije bez krivične odgovornosti

0
U BiH je trenutno na snazi 12 zakona o oružju. Neki daju mogućnost legalizacije bez krivične odgovornosti

U Bosni i Hercegovini je trenutno na snazi 12 zakona o oružju, koji su djelomično usklađeni sa Direktivom EU o oružju. Neki od njih predviđaju mogućnost legalizacije oružja, što znači da ga građani mogu predati, a da krivično ne odgovaraju.

To je za Fenu izjavio predsjedavajući Koordinacionog odbora kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) Ermin Pešto govoreći o radu tog odbora, kampanjama usmjerenim na smanjenje nelegalnog oružja u BiH, količini registrovanog i oduzetog oružja te podizanju svijesti o posjedovanju oružja.

Istakao je da je Zakon o oružju i municiji Unsko sanskog kantona (USK) trenutno najusklađeniji sa tom direktivom te da služi kao uzorak za usklađivanje u drugim kantonima, Brčko Distriktu i RS.

Pešto je kazao da Bosna i Hercegovina već duži niz godina, počev od 2006. godine, ima usvojen strateški okvir u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) te da je trenutno na snazi Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja za period 2021-2024. godina.

Registrovano oružje

Pojasnio je da je Koordinacijski odbor za SALW, koji je uspostavljen Odlukom Vijeća ministara BiH, u svojoj nadležnosti ima praćenje provedbe Strategije i Akcijskog plana te da o tome izvještava Vijeće ministara BiH jednom godišnje. Aktivnosti koje su predviđene akcionim planom realizuju državna, entitetska i tijela Brčko Distrikta BiH.

Pešto kaže da je u 2022. godini u Bosni i Hercegovini registrovano ukupno 348.692 komada oružja.

“Kada je u pitanju zapljena oružja i municije, u 2022. godini je ukupno oduzeto 1.234 komada oružja, 49.889 komada municije, 31 komad + 10,8 kg minsko eksplozivnih sredstava”, naveo je.

Također je dodao da je u toku 2022. godine, uz podršku UNDP-a izvršeno uništavanje oružja i dijelova oružja u Željezari „Ilijaš“

“Tačnije, 21. novembra 2022. godine je uništeno 2.490 komada oružja i dijelova oružja. Uništavanju je prethodila posjeta članova Koordinacionog odbora ispred MVTEO BiH, policijskim agencijama Lukavac, Brčko, Sarajevo, Goražde, Mostar, Livno, Bihać, Banja Luka, a u vezi sa verifikacijom malog oružja i lakog naoružanja pripremljenog za uništavanje”, naglasio je.

Pešto je naveo da je i u okviru provedbe ovog programskog cilja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona izvršilo samostalno uništavanje 104 komada oružja i 15 komada spremnika za municiju. Uništavanje je izvršeno 19.12.2022. godine u preduzeću CIBOS Zenica.

U okviru implementacije navedene strategije, dodao je, u BiH se u saradnji sa međunarodnim partnerima (UNDP, OSCE, SEESAC, UNODC) realizuje nekoliko značajnih projekata.

“Tako se kroz „Projekat prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini, projekat PILLAR,“ koji se realizuje u saradnji sa UNDP kancelarija u Sarajevu, trenutno radi na sveobuhvatnom djelovanju u cilju podizanja svijesti stanovništva o opasnostima nelegalnog posjedovanja vatrenog oružja i edukacije o načinima prepoznavanja individualnih i kolektivnih prijetnji po sigurnost”, kazao je Pešto.

Pored toga, naglasio je, ovim projektom se želi doprinijeti promjeni ponašanja i općoj informiranosti o prijetnjama koje oružje predstavlja za porodice, zajednicu i društvo u cjelini.

Podizanje svijesti

Tokom 2022. godine, pojasnio je, nadležni organi u BiH su u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDPBiH), kroz aktivnosti projekta PILLAR realizovali usmjerenu kampanju podizanja svijesti populacije mlađi muškarci, kao najčešći izvršioci i žrtve upotrebe vatrenog oružja, i mlađe žene, kao česte žrtve upotrebe vatrenog oružja, pod nazivom “Oružje ne štiti, oružje ubija!”.

“Kampanja je provedena u srednjim školama na teritoriji cijele BiH, a provele su je 12 policijskih agencija, deset kantonalnih policijskih agencija, MUP Republike Srpske i Policija Brčko distrikta BiH. Imala je za cilj da podigne svijest kod populacije mlađih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja”, kazao je.

Pešto ističe da podaci ministarstava unutrašnjih poslova u BiH govore da su nesretni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem podjednako česti u svim dijelovima BiH, uključujući Federaciju BiH, RS i Brčko distrikt BiH.

Kampanja je realizovana u dva ‘vala’ i to u periodu maj-juni, te oktobar-novembar 2022. godine.

Uništavanje oružja

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here