NaslovnicaBiHU BiH je trenutno na snazi 12 zakona o oružju. Neki daju...

U BiH je trenutno na snazi 12 zakona o oružju. Neki daju mogućnost legalizacije bez krivične odgovornosti

Objavljeno:

spot_img

U Bosni i Hercegovini je trenutno na snazi 12 zakona o oružju, koji su djelomično usklađeni sa Direktivom EU o oružju. Neki od njih predviđaju mogućnost legalizacije oružja, što znači da ga građani mogu predati, a da krivično ne odgovaraju.

To je za Fenu izjavio predsjedavajući Koordinacionog odbora kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) Ermin Pešto govoreći o radu tog odbora, kampanjama usmjerenim na smanjenje nelegalnog oružja u BiH, količini registrovanog i oduzetog oružja te podizanju svijesti o posjedovanju oružja.

Istakao je da je Zakon o oružju i municiji Unsko sanskog kantona (USK) trenutno najusklađeniji sa tom direktivom te da služi kao uzorak za usklađivanje u drugim kantonima, Brčko Distriktu i RS.

Pešto je kazao da Bosna i Hercegovina već duži niz godina, počev od 2006. godine, ima usvojen strateški okvir u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) te da je trenutno na snazi Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja za period 2021-2024. godina.

Registrovano oružje

Pojasnio je da je Koordinacijski odbor za SALW, koji je uspostavljen Odlukom Vijeća ministara BiH, u svojoj nadležnosti ima praćenje provedbe Strategije i Akcijskog plana te da o tome izvještava Vijeće ministara BiH jednom godišnje. Aktivnosti koje su predviđene akcionim planom realizuju državna, entitetska i tijela Brčko Distrikta BiH.

Pešto kaže da je u 2022. godini u Bosni i Hercegovini registrovano ukupno 348.692 komada oružja.

“Kada je u pitanju zapljena oružja i municije, u 2022. godini je ukupno oduzeto 1.234 komada oružja, 49.889 komada municije, 31 komad + 10,8 kg minsko eksplozivnih sredstava”, naveo je.

Također je dodao da je u toku 2022. godine, uz podršku UNDP-a izvršeno uništavanje oružja i dijelova oružja u Željezari „Ilijaš“

“Tačnije, 21. novembra 2022. godine je uništeno 2.490 komada oružja i dijelova oružja. Uništavanju je prethodila posjeta članova Koordinacionog odbora ispred MVTEO BiH, policijskim agencijama Lukavac, Brčko, Sarajevo, Goražde, Mostar, Livno, Bihać, Banja Luka, a u vezi sa verifikacijom malog oružja i lakog naoružanja pripremljenog za uništavanje”, naglasio je.

Pešto je naveo da je i u okviru provedbe ovog programskog cilja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona izvršilo samostalno uništavanje 104 komada oružja i 15 komada spremnika za municiju. Uništavanje je izvršeno 19.12.2022. godine u preduzeću CIBOS Zenica.

U okviru implementacije navedene strategije, dodao je, u BiH se u saradnji sa međunarodnim partnerima (UNDP, OSCE, SEESAC, UNODC) realizuje nekoliko značajnih projekata.

“Tako se kroz „Projekat prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini, projekat PILLAR,“ koji se realizuje u saradnji sa UNDP kancelarija u Sarajevu, trenutno radi na sveobuhvatnom djelovanju u cilju podizanja svijesti stanovništva o opasnostima nelegalnog posjedovanja vatrenog oružja i edukacije o načinima prepoznavanja individualnih i kolektivnih prijetnji po sigurnost”, kazao je Pešto.

Pored toga, naglasio je, ovim projektom se želi doprinijeti promjeni ponašanja i općoj informiranosti o prijetnjama koje oružje predstavlja za porodice, zajednicu i društvo u cjelini.

Podizanje svijesti

Tokom 2022. godine, pojasnio je, nadležni organi u BiH su u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDPBiH), kroz aktivnosti projekta PILLAR realizovali usmjerenu kampanju podizanja svijesti populacije mlađi muškarci, kao najčešći izvršioci i žrtve upotrebe vatrenog oružja, i mlađe žene, kao česte žrtve upotrebe vatrenog oružja, pod nazivom “Oružje ne štiti, oružje ubija!”.

“Kampanja je provedena u srednjim školama na teritoriji cijele BiH, a provele su je 12 policijskih agencija, deset kantonalnih policijskih agencija, MUP Republike Srpske i Policija Brčko distrikta BiH. Imala je za cilj da podigne svijest kod populacije mlađih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja”, kazao je.

Pešto ističe da podaci ministarstava unutrašnjih poslova u BiH govore da su nesretni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem podjednako česti u svim dijelovima BiH, uključujući Federaciju BiH, RS i Brčko distrikt BiH.

Kampanja je realizovana u dva ‘vala’ i to u periodu maj-juni, te oktobar-novembar 2022. godine.

Uništavanje oružja

Raport.ba

Posljednje objavljeno

Kanada smanjila budžetski deficit za više od pola

OTAVA – Kanadski budžetski deficit u fiskalnoj 2022/23. smanjen je na 41,31...

Znate li da pravite OPASNU GREŠKU kada JEDETE KASNO UVEČE? Evo šta se dešava u tijelu i kako se stvara opasnost i od najtežih...

Jedenje kasno uveče može direktno da utiče na to koliko kalorija sagorevamo, koliko...

Ukusna torta za sve one koji žude za čokoladom

Ova italijanska čokoladna torta je idealna poslastica kojom ćeš oduševiti goste i prijatelje kojima...

Pročitaj i ovo

Kanada smanjila budžetski deficit za više od pola

OTAVA – Kanadski budžetski deficit u fiskalnoj 2022/23. smanjen je na 41,31...

Znate li da pravite OPASNU GREŠKU kada JEDETE KASNO UVEČE? Evo šta se dešava u tijelu i kako se stvara opasnost i od najtežih...

Jedenje kasno uveče može direktno da utiče na to koliko kalorija sagorevamo, koliko...