Home Ekonomija Uvod u Mesh mrežne sisteme – Povezivost bez prekida – Blog

Uvod u Mesh mrežne sisteme – Povezivost bez prekida – Blog

0
Uvod u Mesh mrežne sisteme – Povezivost bez prekida – Blog

Danas ćemo istražiti jedan od najaktuelnijih koncepta u mrežnom svijetu a to su Mesh mrežni sistemi. Ova revolucionarna tehnologija donosi sa sobom mnoge inovacije i obećava potpuno novo iskustvo povezivanja. Krenimo zajedno u dubinu ovog uzbudljivog svijeta.

Šta je Mesh mrežni sistem?

Mesh mrežni sistem je inovativna tehnologija povezivanja uređaja putem bežičnih veza , stvarajući dinamičku mrežu u kojoj svaki uređaj ima sposobnost da direktno komunicira sa svakim drugim uređajem u mreži. Ovo je bitna razlika u odnosu na tradicionalne mreže gdje podaci putuju preko centralnog uređaja poput rutera. U Mesh mreži, svaki uređaj ima sposobnost prenošenja podataka, čime se postiže veća pouzdanost i pokrivenost.

Svrha Mesh sistema?

Vjerovatno se pitate koja je svrha Mesh sistema, te šta to vama konkretno znači. Osnovna svrha Mesh sistema je poboljšanje pokrivenosti i pouzdanosti mreže. U tradicionalnim mrežama, udaljeni dijelovi kuće ili kancelarije često pate od slabog signala ili ga uopšte nemaju. Mesh mreža rješava ovaj problem omogućavajući ravnomjernu distribuciju jedinstvene Wi-Fi mreže kroz sve uređaje. Ovo je od ključnog značaja za veća domaćinstva, kancelarije ili čak industrijske prostore.

Mesh mrežni sistem je koncipiran tako da obezbijedi neprekidno i stabilno povezivanje uređaja širom prostora. Ključna razlika između Mesh sistema i standardnih extendera leži u načinu na koji uređaji međusobno sarađuju radi postizanja ovog cilja.

Razlika u pristupu Extenderima?

Sada da pogledamo razliku naspram standardnih extendera.

Extenderi rade tako što produžavaju postojeći Wi-Fi signal tako da uređaji mogu pristpuiti mreži čak i na većim udaljenostima od glavnog rutera. Međutim, problem sa extenderima je taj što oni zapravo stvaraju posebnu mrežu. To znači da kada korisnik izlazi izvan dometa glavnog rutera i uđe u područje extendera, uređaji se moraju ručno prebaciti na jači signal, što može dovesti do prekida u konekciji.

 

Više o edukaciji


Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here