Home Ekonomija Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu – Seminar – Oktobar 2023

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu – Seminar – Oktobar 2023

0
Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu – Seminar – Oktobar 2023

 

POSTUPAK OTKAZA UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O RADU

  

Prvi dio seminara

U želji da odnose između poslodavaca i radnika podignemo na viši nivo/razinu opredijelili smo se da problemski pristupimo najčešćim pitanjima i dilemama poslodavaca kada su suoče sa određenim problemima. Za potrebe seminara izdvojili smo jedan broj dilema o kojima će biti riječi na seminaru, kao što su ugovori o radu, radno vrijeme, prekovremeni rad, plaćeno i neplaćeno odsustvo, ugovori o djelu koji se nezakonito sve više ugovaraju u domenu radnih odnosa, te rad van radnog odnosa.

 

Drugi dio seminara

U drugom djelu seminara bavit ćemo se pitanjima i problemima vezanim za otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u FBiH i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na ovom seminaru ćete saznati uvjete za otkaz ugovora o radu te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.

Napominjemo da poslije svakog bloka predavanja, učesnici seminara imaju mogućnost postavljanja pitanja iz prakse.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

Ugovor o radu

 • Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • Prerastanje ugovora o radu radnika u JU
 • Da li treba provesti konkurs ukoliko radnik radi duže od 3 godine?
 • Doškolovanje tokom rada i premještaj radnika na novo radno mjesto sa novom školskom spremom
Pitanja i odgovori

 

Radno vrijeme

 • Prekovremeni rad
 • Uvećanje plaće po osnovu prekovremenog rada
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Rad na dan sedmičnog odmora
 • Sticanje prava na godišnji odmor i način korištenja istog
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba
Pitanja i odgovori

 

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

 • Kada radnik ima pravo na plaćeno odsustvo?
 • Dužina trajanja plaćenog odsustva
 • Pravo na neplaćeno odsustvo
 • Prava i obaveze za vrijeme neplaćenog odsustva – obaveza odjave iz PU
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
 • Pravo na godišnji odmor nakon isteka neplaćenog odsustva
 • Plaćeno odsustvo za zadovoljavanje vjerskih odnosno tradicijskih potreba
Pitanja i odgovori

 

Ugovor o djelu

 • Kada se može potpisati ugovor o djelu?
 • Da li je ugovor od djelu radni odnos?
 • Ugovor o djelu u javnim institucijama
 • Da li se u radno iskustvo računa ukoliko je radnik zaključio ugovor o djelu?
Pitanja i odgovori

 

Rad van radnog odnosa:

 • Zaključivanje i raskid ugovora o privremenim i povremenim poslovima, prava i obaveze poslodavca
Pitanja i odgovori

 

Otkaz ugovora o radu

 • Ko može otkazati ugovor o radu
 • Izričita volja radnika
 • Obrazloženje otkaza od strane poslodavca
 • neopravdani razlozi za otkaz
 • Postupak prije otkazivanja
 • Redovni i vanredni otkaz
 • Otkaz ugovora o radu
  iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu zbog prekida probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz ugovora o radu radniku koji ne može raditi noću
 • Otkaz ugovora o radu radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad
 • Otkaz ugovora o radu
  radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Otkaz ugovora o radu zbog težeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika
 • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakše povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Otkazni rok
 • Oblik i obrazloženje otkaza
 • Otpremnina
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu
 • Pravni lijek i uloga mirovnog vijeća

Pitanja i odgovori


TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 14:00


PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl.iur. – REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić – dipl.iur.


 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!POSEBNA PONUDA!

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here