Home Ekonomija Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

0
Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

VRSTE UGOVORA O RADU

GODIŠNJI ODMORI

  

Privremena spriječnost za rad

Na ovom seminaru ćete imati priliku da saznate i riješite praktične probleme koje imate u praksi. Inspektor rada koji na terenu prate probleme u vezi primjene Zakona o radu će predstaviti rješenja na probleme koje nailaze u praksi. Zaključivanje ugovora o radu, u skladu sa zakonom o radu jeste jedan od najbitnih elemenata radnog zakonodavstva. Napominjemo da se najčešće problemi javljaju kada se pojavi spor između poslodavca i radnika, zbog toga što sva prava poslodavac nije uredio internim aktima ili ugovorom o radu. Također, na seminaru ćete imati priliku da poslušate kako na najbolji način organizirati radno vrijeme, te koja su prava i obaveze poslodavca i radnika u slučaju privremene spriječnosti za rad (bolovanja) te u slučajevima kada radnik ima promijenjenu radnu sposobnost.

 

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Na seminaru će biti prezentirano pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo, te u kojim slučajevima radnici mogu/imaju pravo na plaćeno odsustvo a pod kojim uvjetima mogu koristiti neplaćeno odsustvo. Također, navedena prava se moraju detaljno regulisati Pravilnikom o radu te ćemo na ovom seminaru se upoznati sa procedurom korištenja navedenih prava

 

Godišnji odmori

S obzirom da se u ljetnim mjesecima najčešće koriste godišnji odmori, a do 30. Juna tekuće godine radnici trebaju iskoristiti drugi dio godišnjeg odmora iz prethodne godine, na ovom seminaru ćete imati priliku poslušati na koji način će poslodavci omogućiti radniku zadovoljavanje njihovih prava u skladu sa Zakonom o radu i potrebama posla. Naime, o institutu godišnjih odmora se praksi u praksi najviše govori, ali inspekcija rada potvrđuje da je jedna od najčešćih pogrešaka u tumačenju zakona o radu, upravo na ovoj problematici. Zbog toga Vam preporučujemo da se prijavite na seminar i poboljšate svoje poslovanje na obostrano zadovoljstvo, radnika i poslodavca.

U nastavku možete detaljno saznati o temama koje će biti predstavljene na seminaru.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
 • Sadržaj zaključenog ugovora o radu;
 • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
 • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
 • Mogućnost ugovaranja probnog rada;
Pitanja i odgovori

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU I VRSTE UGOVORA

 • Ugovori sa zasnivanjem radnog odnosa;
 • Ugovori bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
 • Angažman radnika putem studentskih servisa;
 • Ugovor o poslovnoj saradnji u svrhu angažovanja radnika;
 • Prijem pripravnika;
 • Prijem volontera;
Pitanja i odgovori

 

RADNO VRIJEME

 • Puno i nepuno radno vrijeme;
 • Prekovremeni rad;
 • Preraspodjela radnog vremena;
 • Rad na dan sedmičnog odmora;
 • Obaveza vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu;
Pitanja i odgovori

 

PRAVA I OBAVEZE RADNIKA

 • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
 • Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti;
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti;
 • Pravo na povećanu plaću;
 • Zaštita plaće i naknade plaće;
 • Prisilna obustava plaće i naknade plaće;
 • Utvrđivanje lakših i težih povreda radne obaveze;
 • Disciplinski postupak;
Pitanja i odgovori

 

OBAVEZE POSLODAVCA

 • Otpremnina;
 • Obaveza donošenja Pravilnika o radu;
 • Obaveza konsultiranja Vijeća zaposlenika/sindikata;
Pitanja i odgovori

 

GODIŠNJI ODMOR

 • Sticanje prava na godišnji odmor
 • Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Kriteriji za utvrđivanje dužeg godišnjeg odmora od minimalnog
 • Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
 • Godišnji odmor radnika na određeno vrijeme
 • Način korištenje godišnjeg odmora
 • Procedura korištenja godišnjeg odmora (plan godišnjeg odmora, dostavljanje rješenja)
 • Godišnji odmor radnika koji radi u dvije firme
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i elementi za utvrđivanje krivice poslodavca
 • Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod promjene poslodavca
 • Materijalna prava radnika kod godišnjeg odmora
 • Zaštita prava na godišnji odmor
 • Pravo korištenja godišnjeg odmora radnika koji stiče pravo na penziju
 • Korištenje godišnjeg odmora tokom otkaznog roka
 • Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor
 • Vođenje evidencije tokom godišnjeg odmora
Pitanja i odgovori

 

PLAĆENO I NEPLAĆENO ODSUSTVO

 • Kada radnik ima pravo na plaćeno odsustvo?
 • Dužina trajanja plaćenog odsustva
 • Pravo na neplaćeno odsustvo
 • Prava i obaveze za vrijeme neplaćenog odsustva – obaveza odjave iz PU
 • Pravo na bolovanje i porodiljsko odsustvo
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
 • Plaćeno odsustvo za zadovoljavanje vjerskih odnosno tradicijskih potreba
Pitanja i odgovori

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

PREDAVAČI:

Zlatan Kišić– dipl.iur. – Inspektor rada
Fahrudin Mustafić  – dipl.iur. – Inspektor rada
Jusuf Brkić, dipl.iur. – REC d.o.o.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Priručnik – Odmori i odsustva – na CD-u
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!POSEBNA PONUDA!

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here