Home Ekonomija CBBIH OBJAVILA REFERENTNE STOPE PROSJEČNOG PONDERISANOG TROŠKA FINANSIRANJA BANAKA U BIH

CBBIH OBJAVILA REFERENTNE STOPE PROSJEČNOG PONDERISANOG TROŠKA FINANSIRANJA BANAKA U BIH

0
CBBIH OBJAVILA REFERENTNE STOPE PROSJEČNOG PONDERISANOG TROŠKA FINANSIRANJA BANAKA U BIH

Referentne vrijednosti prosječnog troška finansiranja banaka koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine izračunate su za prethodnih pet godina. Informacije o prosječnim troškovima finansiranja u Bosni i Hercegovini u dužem vremenskom horizontu, mogu koristiti bankama, ali i ostalim učesnicima na finansijskim tržištima za analize i donošenje poslovnih odluka.

Takođe, domaćim bankama ponuđen je izbor korištenja ovih stopa, kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom s ciljem boljeg upravljanja kamatno induciranim kreditnim rizikom.

CBBiH će nastaviti objavljivati RSTF3 na redovnoj kvartalnoj osnovi. Referentne stope prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka u BiH za obuhvat 3 dostupne su na statističkom web portalu CBBiH.

(I.S.)

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here