Home Ekonomija BiH prodaje dionice u beogradskoj banci za skoro 700.000 KM

BiH prodaje dionice u beogradskoj banci za skoro 700.000 KM

0
BiH prodaje dionice u beogradskoj banci za skoro 700.000 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je jučer Informaciju u vezi sa statusom Alta banke a.d. Beograd i prihvatilo ponudu Alta Pay Group d.o.o. Beograd od 4. aprila 2023. godine za prodaju 10.352 dionice u skladu s ponudom.

Na sjednici je zaduženo Ministarstvo finansija i trezora da, u svojstvu upisanog dioničara u Alta banci d.d. uime Bosne i Hercegovine, provede proceduru prodaje dionica i podnese izvještaj Vijeću ministara BiH nakon okončanja postupka. Prodajom ovih dionica Bosna i Hercegovina bi prihodovala 340.770 eura.

Riječ je dionicama bivše SFRJ u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES) koje je svojom rezolucijom još 2006. godine raspodijelio Odbor za raspodjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Tada su BiH pripale 533 dionice tadašnje vrijednosti 100.000 eura ili 15,5 posto od ukupno 3.440 dionica. JUMBES banka kasnije je promijenila ime u Alta banka a.d. Beograd.

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina mali dioničar i ne može uticati na procese odlučivanja, zaključeno je da se pokrene postupak prodaje dionica.

(Haber.ba)

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here