Home BiH Vlada FBiH odobrila 500 hiljada KM za poplavljenu Krajinu

Vlada FBiH odobrila 500 hiljada KM za poplavljenu Krajinu

0
Vlada FBiH odobrila 500 hiljada KM za poplavljenu Krajinu

Vlada Federacije BiH na današnjoj prvoj hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu, prihvatila je informaciju Federalne uprave civilne zaštite o situaciji u poplavljenim područjima u Federaciji BiH. S tim u vezi Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite da na zahtjev kantonalnih štabova civilne zaštite angažiraju federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za spašavanje na vodi, te da sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stave na raspolaganje, radi pružanja pomoći na ugroženom području, kao i da o tome izvijeste Federalnu vladu.

Vlada je donijela odluku o izdvajanju interventnih sredstava od ukupno 500.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH, kao interventnu mjeru pomoći za četiri grada i općine u Unsko-sanskom kantonu. Od ovog iznosa po 150.000 KM odobreno je za Bihać, Bosansku Krupu i Sanski Most, te 50.000 KM za Ključ. Ova sredstva odobrena su putem FUCZ.

Kako je istaknuto, Vlada će nakon povlačenja vode razmotriti stanje na ugroženim područjima i u skladu sa procijenjenim štetama intervenirati u pravcu daljnje pomoći poplavljenim područjima u Federaciji BiH. Također, Vlada se upoznala sa informacijom o zahtjevima za izdvajanje finansijske pomoći područjima pogođenim poplavama, koji su uputili Grad Bosanska Krupa, Općina Sanski Most, Općina Ključ i Grad Bihać.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here