Home Ekonomija Seminar iz oblasti zaštite na radu – Oktobar 2023

Seminar iz oblasti zaštite na radu – Oktobar 2023

0
Seminar iz oblasti zaštite na radu – Oktobar 2023

 

SEMINAR IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 


Jednodnevni seminar :

24. 10. 2023. 09:30h
Hotel “Hollywood” icon-briefcase Sarajevo

REC DOO organizuje jednodnevni seminar za sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu u FBiH, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca. U toku trajanja seminara uključili smo tri predavača koji će izlagati sadržaj seminara iz oblasti zaštite na radu. Kao što smo koncipirali strukturu sadržaja programa edukacije tako smo planirali i predavače. Prvi dio seminara bit će posvećen zaštiti na radu kod poslodavca, aktima o zaštiti na radu o čemu će govoriti stručnjak iz oblasti prava, drugi dio je posvećen medicini rada i zaštiti radnika a treći dio seminara edukaciji. Treći dio posvećen je posebnom, praktičnom radu sa učesnicima radionice o čemu će govoriti inžinjer iz oblasti zašite na radu.

Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, ove teme mogu biti od interesa i za one koji će polagati stručni ispit iz zaštite na radu koji imaju tu obavezu. U cjelini seminar je koncipiran da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata u preduzeću (kod poslodavca).

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji. 

SADRŽAJ:

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu kod poslodavca

 • Šta se sve uređuje Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Može li poslodavac sam da obavlja poslove zaštite na radu i u kojim djelatnostima?
 • Koji su uvjeti da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Koji su uvjeti da bi poslodavac mogao obavljati sam poslove zaštite na radu?
 • Razlika između veličine (firme ili institucije) po broju zaposlenih, radnih mjesta sa povećanim rizikom, organizacijskih jedinica, u FBiH i u RS?
  • Mala preduzeća, organizacije i institucije
  • Srednja preduzeća, organizacije i institucije
  • Velika preduzeća, organizacije i institucije
 • Kako se obavljaju poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažirati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Druga pitanja organizacione naravi
Pitanja i odgovori


Radnik zaštite na radu

 • imenovanje i nadležnost radnika za zaštitu na radu,
 • određivanje broja radnika za zaštitu na radu, uvjeti za imenovanje, odgovornost i dr.
 • imenovanje i nadležnost odgovorne osobe za poslove zaštite na radu kod poslodavca,
 • imenovanje i nadležnost povjerenika za zaštitu na radu,
 • obaveze radnika kod poslodavca.
Pitanja i odgovori

 

Ljekarski pregled radnika

 • Na osnovu čega se specijalista medicine rada izjašnjava o opštoj i specifičnoj radnoj sposobnosti vezano za radno mjesto na kome će radnik obavljati posao?
 • Da li je obavezno obavljanje ljekarskog pregleda radnika prilikom zasnivanja radnog mjesta?
 • Postoji li obaveza posjedovanja ljekarskog uvjerenja za svakog radnika i za svako radno mjesto?
 • Da li poslodavac ima obavezu posjedovanja ljekarskog uvjerenja za tzv. “stare” radnike?
 • U slučaju promjene radnog mjesta kod istog poslodavca, da li je potreban novi ljekarski pregled, ukoliko još uvijek vrijedi staro ljekarsko uvjerenje?
 • Može li poslodavac prihvatiti ljekarsko uvjerenje privatne zdravstvene ustanove?
 • Na koji način je definisano obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom?
 • Koje mjere poslodavac poduzima za sprečavanje nastanka invaliditeta i profesionalnog oboljenja i profesionalnog traumatizma radnika?
 • Koje su obaveze poslodavca i ovlaštene zdravstvene ustanove u pogledu provođenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika?
 • Ko snosi troškove obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda radnika?
 • Na koji način će poslodavac postupiti ukoliko se periodičnim ljekarskim pregledom utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova radnog mjesta?
 • Da li poslodavac može vršiti alkotestiranje radnika i na koji način?
Pitanja i odgovori

 

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu
Pitanja i odgovori

 

Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada je poslodavac dužan da izvrši osposobljavanje radnika?
 • Kako se vrši osposobljavanje za siguran i zdrav rad?
 • U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa čime se radnik upoznaje?
 • Ko može vršiti osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Kako se vrši osposobljavanje radnika sa siguran rad?
 • Šta se izdaje kao dokaz da je radnik osposobljen za siguran rad?
 • Kako se vodi evidencija o osposobljenosti radnika za siguran rad?
Pitanja i odgovori

 

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

 • Šta su sredstva za rad?
 • Šta je radna okolina?
 • Zbog čega se obavljaju periodični pregledi?..
 • Tko može vršiti ispitivanja i periodične preglede?
 • Šta podliježe periodičnim pregledima i ispitivanjima?
 • Koji su rokovi?
 • Šta je sadržaj Zapisnika?
 • Šta sadrži upotrebna dozvola?
 • Evidencije i čuvanje dokumenata
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • povjerenicima za zaštitu na radu;
 • šefovima pravnih službi;
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • advokatima i pravnicima;
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 


KOTIZACIJA (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!POSEBNA PONUDA!

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here