NaslovnicaEkonomijaPostupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene...

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu

Objavljeno:

spot_img

 

POSTUPAK OTKAZA UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O RADU

  

Prvi dio seminara

U želji da odnose između poslodavaca i radnika podignemo na viši nivo/razinu opredijelili smo se da problemski pristupimo najčešćim pitanjima i dilemama poslodavaca kada su suoče sa određenim problemima. Za potrebe seminara izdvojili smo jedan broj dilema o kojima će biti riječi na seminaru, kao što su ugovori o radu, radno vrijeme, prekovremeni rad, plaćeno i neplaćeno odsustvo, ugovori o djelu koji se nezakonito sve više ugovaraju u domenu radnih odnosa, te rad van radnog odnosa.

 

Drugi dio seminara

U drugom djelu seminara bavit ćemo se pitanjima i problemima vezanim za otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u FBiH i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na ovom seminaru ćete saznati uvjete za otkaz ugovora o radu te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.

Napominjemo da poslije svakog bloka predavanja, učesnici seminara imaju mogućnost postavljanja pitanja iz prakse.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

Ugovor o radu

 • Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • Prerastanje ugovora o radu radnika u JU
 • Da li treba provesti konkurs ukoliko radnik radi duže od 3 godine?
 • Doškolovanje tokom rada i premještaj radnika na novo radno mjesto sa novom školskom spremom
Pitanja i odgovori

 

Radno vrijeme

 • Prekovremeni rad
 • Uvećanje plaće po osnovu prekovremenog rada
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Rad na dan sedmičnog odmora
 • Sticanje prava na godišnji odmor i način korištenja istog
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba
Pitanja i odgovori

 

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

 • Kada radnik ima pravo na plaćeno odsustvo?
 • Dužina trajanja plaćenog odsustva
 • Pravo na neplaćeno odsustvo
 • Prava i obaveze za vrijeme neplaćenog odsustva – obaveza odjave iz PU
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
 • Pravo na godišnji odmor nakon isteka neplaćenog odsustva
 • Plaćeno odsustvo za zadovoljavanje vjerskih odnosno tradicijskih potreba
Pitanja i odgovori

 

Ugovor o djelu

 • Kada se može potpisati ugovor o djelu?
 • Da li je ugovor od djelu radni odnos?
 • Ugovor o djelu u javnim institucijama
 • Da li se u radno iskustvo računa ukoliko je radnik zaključio ugovor o djelu?
Pitanja i odgovori

 

Rad van radnog odnosa:

 • Zaključivanje i raskid ugovora o privremenim i povremenim poslovima, prava i obaveze poslodavca
Pitanja i odgovori

 

Otkaz ugovora o radu

 • Ko može otkazati ugovor o radu
 • Izričita volja radnika
 • Obrazloženje otkaza od strane poslodavca
 • neopravdani razlozi za otkaz
 • Postupak prije otkazivanja
 • Redovni i vanredni otkaz
 • Otkaz ugovora o radu
  iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu zbog prekida probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz ugovora o radu radniku koji ne može raditi noću
 • Otkaz ugovora o radu radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad
 • Otkaz ugovora o radu
  radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Otkaz ugovora o radu zbog težeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika
 • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakše povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Otkazni rok
 • Oblik i obrazloženje otkaza
 • Otpremnina
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu
 • Pravni lijek i uloga mirovnog vijeća

Pitanja i odgovori


TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 14:00


PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl.iur. – REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić – dipl.iur.


 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!POSEBNA PONUDA!

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

Bilans.ba

Posljednje objavljeno

Pronađena mrtva osoba u tuzlanskom naselju Miladije. Policija na terenu, u toku uviđaj

U tuzlanskom naselju Miladije večeras je pronađena mrtva osoba. Iz Operativnog centra MUP...

NE MOŽETE NIKAKO ZASPATI? OVAJ LAGANI TRIK PROVJERENO POMAŽE

Bez njega se ne uspijevamo ‘resetirati’ niti funkcionirati normalno. Prema Centru za kontrolu...

Tuzlanska policija potvrdila ubistvo: Pronađeno tijelo muške osobe, radi se na rasvjetljavanju događaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon što se pojavilka informacija da...

NEŽELJENI EFEKTI PIVA

Iako puno ljudi voli pivo i tretira ga kao prehrambeni artikl, ovo piće...

Pročitaj i ovo

Pronađena mrtva osoba u tuzlanskom naselju Miladije. Policija na terenu, u toku uviđaj

U tuzlanskom naselju Miladije večeras je pronađena mrtva osoba. Iz Operativnog centra MUP...

NE MOŽETE NIKAKO ZASPATI? OVAJ LAGANI TRIK PROVJERENO POMAŽE

Bez njega se ne uspijevamo ‘resetirati’ niti funkcionirati normalno. Prema Centru za kontrolu...

Tuzlanska policija potvrdila ubistvo: Pronađeno tijelo muške osobe, radi se na rasvjetljavanju događaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon što se pojavilka informacija da...