Home Ekonomija Drugo suđenje Srpskoj zbog kockarskog monopola

Drugo suđenje Srpskoj zbog kockarskog monopola

0
Drugo suđenje Srpskoj zbog kockarskog monopola

BANJALUKA – Tek što se suočila sa gubitkom spora od pet miliona maraka od kladionice „Premier“, Republika Srpska se sprema za novi sudski proces koji bi mogao da ju košta na desetine miliona maraka i gubitka monopola na elektronske igre na sreću. 

Naime, za nešto više od mjesec dana u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci počinje glavna rasprava po tužbi 13 preduzeća, koji se uglavnom bave priređivanjem igara na sreću, koja traže od suda da se preduzeće „EVL“ iz Banjaluke, a koje su zajednički osnovali „Lutrija Republike Srpske“ i „Casinos International AG“ iz Švajcarske izbriše iz sudskog registra a da se njihova registracija kao privrednog subjekta poništi.

Među svjedocima koje će sud pozvati biće i aktuelni ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović, bivši direktor Lutrije Republike Srpske Rajko Radovanović, član komisije za izbor strateškog partnera „Lutrije“ Žarko Kukić, notar Milka Đaković i drugi.

Procijenjena vrijednost spora iznosi šest miliona maraka, ali posljedice bi bile daleko veće. Naime, već nekoliko godina EVL uživa u zakonskom monopolu preko kojeg je u posljednje dvije godine prihodovala preko 80 miliona maraka.

U tužbi se navodi da je u septembru 2019. godine nakon javnog poziva, Srpska izabrala firmu „Casinos Austria VLT AG“ za partnera sa kojim je kasnije osnovala preduzeće „EVL“, iako firma iz Švajcarske nije ispunjavala uslove konkursa.

Konkurs je poništio Okružni privredni sud u Banjaluci. Prethodno je Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da je saglasnost koju je „Lutrija Republike Srpske“ dobila za traženje poslovnog partnera nezakonita jer Vlada nije imala pravo da određuje uslove.

S obzirom na činjenicu da je Odluka o izboru najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću od 05.09.2019. godine poništena presudom Okružnog suda u Banja Luci od 06.11.2020. godine, navedeni akt više ne egzistira u pravnom poretku, te kao takav ne stvara bilo kakva prava i obaveze, te se smatra nepostojećim, a u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srpske“, piše u tužbi.

Međutim, umjesto da se „EVL“ likvidira, što je i sama uprava „Lutrije“ predlagala u februaru 2021. godine Ministarstvo finansija na čelu sa ministricom Zorom Vidović to kategorički odbija.

Naime, Vlada u decembru 2020. godine po hitnom postupku kroz skupštinu „gura“ izmjene Zakona o igrama na sreću gdje sebe ovlašćuje da može propisivati uslove konkursa, nakon čega su krenuli da mijenjaju spornu uredbu.

To su učinili na način da su osporene članove Uredbe broj 8. i 9. jednostavno preimenovali u članove 7a i 7b, bez da su izmjenili jedno slovo ili riječ u njihovom sadržaju i tako stvorili privid legalnosti.

Tužioci smatraju da je sve urađeno retroaktivno i nezakonito.

Jasno je da je „Lutrija“ propise donesene 2020. i 2021. godine primjenila na pravni odnos nastao po Javnom pozivu iz 2019. godine, iako u Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o igrama na sreću iz 2020. godine nije postojala odredba da pojedine njegove odredbe imaju povratno dejstvo pa samim tim i nije postojala mogućnost da se ovi propisi primijene na ranije započet pravni odnos“, navodi se u tužbi.

Takođe, tužioci tvrde da sama ponuda švajcarske kompanije nije ispunjavala tražene uslove.

Naime, „Casino Austria VLT AG“ nije samostalno dokazao ispunjenost postavljenih uslova, već je iste dokazivao putem povezanih pravnih lica.

Naime, ponuđač je dostavio samo šemu grupacije, bez ikakvih dokumenata suda ili druge nadležne institucije iz kojih bi se mogla utvrditi povezanost.

Organizaciona šema predstavlja neautentičan, proizvoljan, uopšten i jednostran dokument sačinjen od strane nepoznatog lica bez potpisa i pečata, te kao takav se nije mogao prihvatiti od strane drugotuženog, odnosno Komisije“, piše u tužbi.

Advokati tuženih su na današnjem zadnjem, pripremnom, ročištu pred Okružnim sudom u Banjaluci osporavali aktivnu legitimaciju tužioca. Takođe, smatrali su i da ministar Zora Vidović ne treba da svjedoči jer je već dao svoje mišljenje koje je uvršteno u dokaze.

Za potrebe suđenja angažovan je i vještak ekonomske struke Dragan Katana.

CAPITAL: Dejan Tovilović

Objava Drugo suđenje Srpskoj zbog kockarskog monopola prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here