Home BiH Poreza uprava Sarajevo prodala zlato u vrijednosti 93.000 KM. Neprodato više od 4 kg nakita

Poreza uprava Sarajevo prodala zlato u vrijednosti 93.000 KM. Neprodato više od 4 kg nakita

0
Poreza uprava Sarajevo prodala zlato u vrijednosti 93.000 KM. Neprodato više od 4 kg nakita

Kantonalni porezni ured Sarajevo je 13. jula 2023. godine, u postupku direktne prodaje oduzetog nakita od plemenitih metala, prodao 1.968,50 grama nakita od zlata u ukupnoj vrijednosti 93.191,97 KM.

Direktna prodaja je vršena po grupama/podgrupama i ukupno za sve grupe, bez postavljanja i objave najnižih cijena i bez polaganja depozita.

Komisija za prodaju je shodno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prethodno utvrdila najniže cijene grupa/podgrupa i ukupno za sve grupe nakita.

Cijene su predstavljale mjeru u postupku vrednovanja podnesenih ponuda. S tim u vezi, prodaja je vršena po principu najbolje ponude s najvišom cijenom za svaku pojedinačnu grupu/podgrupu nakita.

Također, shodno Odluci Vlade Federacije BiH, u predmetnoj prodaji mogla su učestvovati samo fizička lica-registrirani zlatari.

Preostala količina neprodanog nakita iznosi 2.048,28 grama zlata i 2.777,96 grama srebra.

Porezna uprava Federacije BiH ističe da će komisija za prodaju usklađivati vrijednost ostatka oduzetog nakita od zlata i srebra sa berzovnom cijenom i kursom američkog dolara, sve u cilju utvrđivanja najboljih najnižih cijena ispod kojih nakit neće biti prodat.

U narednom periodu komisija za prodaju će donijeti odluku o ponovnoj prodaji preostalog nakita od plemenitih metala.

Obavještavaju se pravna i fizička lica, da obavještenja o javnim prodajama koje organizira Porezna uprave Federacije BiH (aukcija, licitacija i direktna prodaja zaplijenjene i oduzete imovine) mogu pratiti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, Facebook stranici i u sredstvima javnog informisanja, objavila je Porezna uprava FBIH.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here