Home BiH Pokreće se veliki projekt: Sarajevo bi se moglo uskoro grijati na vodu!

Pokreće se veliki projekt: Sarajevo bi se moglo uskoro grijati na vodu!

0
Pokreće se veliki projekt: Sarajevo bi se moglo uskoro grijati na vodu!

Kanton Sarajevo uskoro bi se mogao grijati na vodu putem toplotnih pumpi!

Vijest je to koju je danas objavila Vlada KS nakon sastanka koji je održao ministar komunalne privrede Almir Bečarević sa predstavnicima EBRD-a.

Sa sastanka

Glavne teme sastanka bile su proizvodnja toplotne energije iz otpadnih voda i električne energije iz otpadnog mulja-Butile, te formiranje fonda za finansiranje utopljavanja stambenih objekata fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja.

Kada je riječ o prvom projektu, kako je saopćeno, na postrojenju Butile instalirat će se toplotne pumpe koje će koristiti otpadnu vodu za proizvodnju toplotne energije koja će se u sistemu Toplana koristiti kao zamjenski energent za uvozni energent-plin.

Projekt će se realizirati prema preporukama iz studije izvodljivosti koja je izrađena u ove svrhe. U sklopu ovog projekta će se dodatno analizirati i sistem zbrinjavanja mulja na prečistaču Butile koji u ovom trenutku predstavlja problem, navedeno je.

“U ime Ministarstva i Vlade KS izražavam zahvalnost EBRD-u jer će zajedno s nama krenuti u realizaciju dva vrlo bitna projekta koji znače boljitak svim građanima Kantona Sarajevo, prvenstveno onima koji su priključeni na sistem centralnog grijanja.

Mapa grijanja toplotnim pumpama

Radi se o novom sistemu grijanja za dio stambenih objekata u sistemu Toplana Sarajevo, kojim će Kanton Sarajevo krenuti u energetsku neovisnost postupnim isključivanjem prirodnog gasa kao uvoznog energenta, a koji je do sada bio potreban u sistemu rada Toplana Sarajevo. Sada imamo situaciju da mnogi naši sugrađani žele da se isključe sa sistema centralnog grijanja zbog visokih računa, a ovim načinom postiže se dvojak efekt”, rekao je ministar.

Prvi je smanjenje upotrebe gasa kao uvoznog energenta, a drugi je jeftiniji način zagrijavanja vode, čime će i troškovi isporuke toplotne energije biti puno manji.

“Prema studiji, ovim sistemom, Toplane Sarajevo bi smanjile upotrebu prirodnog gasa za 20 miliona standardnih kubnih metara plina, a koristile bi vodu sa prečistača Butile za sistem toplotnih pumpi koje će biti instalirane”, pojasnio je resorni ministar Bečarević.

Vrijednost ovog projekta je 50 miliona eura, od kojih bi 15 miliona eura bila grant sredstva obezbijeđena putem WBIF, što će biti predmet aplikacije podnesene putem EBRD-a.

Ministar Bečarević je za Raport pojasnio projekt i šta di on dobro donio.

Almir Bečarević

On ističe kako će se u narednih do dva mjeseca aplicirati prema EBRDU-u, a nakon toga aplicirati i za grant sredstva.

“Realno bi bilo da u 2025. godini krene realizacija projekta i da se postrojenje gradi. To što se tiče toplotnih pumpi. A malo bi išao sporije dio za mulj, jer tu trebamo uraditi studiju izvodivosti. Imamo nekoliko opcija”, rekao je on.

Kaže da bi uvođenjem grijanja putem toplotnih pumpi uštedjelo oko 20 miliona maraka na uvozu plina.

“Ovo je stvaranje enegetske neovisnosti Kantona Sarajevo. Ali moramo biti pošteni, ovo bi obuhvatilo onaj dio od Novog Sarajeva i Novog grada. Jer toplotne pumpe svojim kapacitetom ne mogu obuhvatiti sve, ali mogu 40 do 50 posto grada”, naveo je ministar u izjavi za Raport.

On ističe da bi Kanton Sarajevo bio prvi grad u okruženju koji bi uveo ovaj sistem.

“Jedino nordijske zemlje to rade. Jer jedini imamo tako blizu ovaj prečišćivač u Butilama”, naveo je ministar

Proizvodnja električne energije iz otpadnog mulja također će se realizirati na postrojenju Butile, što će činiti jedan neovisni energetski hub, od prvorazrednog značaja za Kanton Sarajevo.

Drugi projekt u saradnji sa EBRD-om podrazumijeva intenziviranje utopljavanja stambenih objekata fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja.

“Cilj je da se, kroz model koji već postoji u Evropi, iz ušteda energije, te uz manju doplatu samofinansira postavljanje termičkih fasada na objekte fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja. Ovo bi bio revolving fond, sa dužim rokom trajanja otplate, do 20 godina, i u tom periodu, kroz vlastite uštede na korištenju bilo kojeg vida energije, bi bilo omogućeno finansiranje fasada svim zainteresiranim licima. Cilj je da i na ovaj način smanjimo potrošnju energije, bez obzira o kojoj vrsti energije je riječ”, naglasio je ministar.

U izjavi za Raport on ističe kako bi za sredstva mogao aplicirati svaki građanin bez obzira na koji energent se grije.

Direktorica EBRD u BiH Manuela Naessl, dodala je da je svrha formiranja fonda povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru, kao i povećanje kvaliteta zraka s obzirom da je poznato da su individualni objekti koji koriste fosilna goriva za zagrijavanje najveći izvori zagađenja zraka tokom sezone grijanja.

“Jedna od karakteristika tog fonda kojeg želimo zajednički da razvijemo i o kojem razgovaramo danas jeste ročnost, kao i uvjeti kredita koji će se dodjeljivati vlasnicima stambenih objekata, što bi trebalo omogućiti da se servisiranje, odnosno otplata, kredita vrši iz ušteda za račune grijanja”, navela je Naessl.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here