Home BiH Iz KJKP “Rad” za Raport o “problemu smeća” u gradu: Postoje kriteriji za učestalost odvoza otpada

Iz KJKP “Rad” za Raport o “problemu smeća” u gradu: Postoje kriteriji za učestalost odvoza otpada

0
Iz KJKP “Rad” za Raport o “problemu smeća” u gradu: Postoje kriteriji za učestalost odvoza otpada

Ne stišavaju se reakcije građana na nikad veću zapuštenost glavnog grada BiH.

Nakon što su iz KJKP “Park” odgovorili na naš upit o tome šta je od proljeća do danas urađeno na čišćenju i održavanju Sarajeva, građani su u komentarima na društvenim mrežama iznijeli i svoje viđenje situacije u glavnom gradu BiH po pitanju sve veće zapuštenosti.

Inače, kako smo pisali i ranije, čistoća i održavanje zelenih površina je veoma važno pitanje koje zahtijeva saradnju građana, lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća.

Pojedini građani su istakli da je, što se tiče problema odvoza smeća, to jednako i problem pojedinih nesavjesnih građana.

“Za to nam nije kriva niti jedna vlast. Treba više korpi, kontejnera, jer se i broj, i struktura stanovnika mijenja, potrebe su različite”, jedan je od komentara građana Sarajeva na našu objavu.

Tim povodom kontaktirali smo i KJKP “Rad” koji, između ostalog, obavlja i djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području KS te zatražili odgovore na neka pitanja, a koje možete pročitati u nastavku.

Šta je vaše preduzeće uradilo od početka proljeća do danas u gradu? Koliko ste zadatih ciljeva ispunili?

“Nakon okončanja rada Zimske službe (15.03.2023. godine) svoje aktivnosti KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo smo usmjerili na proljetno pospremanje saobraćajnica, odnosno uklanjanje frakcije sa javno-prometnih površina na području četiri gradske općine. Aktivnosti su realizovane u skladu sa vremenskim prilikama i temperaturama zraka. Ručno očišćena i oprana je ukupna površina od 2.692.615 m2, a mašinski je očišćeno 557.969 metara.”

Odvoz kabastog otpada

Ističu da je u periodu od 20.03 do 20.04.2023. godine realizovana Proljetna akcija odvoza kabastog otpada na području Kantona Sarajevo.

“Načinjen je raspored po Općinama, sa usaglašenim terminima i lokacijama gdje su građani u danima vikenda odlagali kabasti otpad, a u toku naredne radne sedmice preduzeće RAD je prikupljalo, transportovalo i deponovalo otpad na propisan način. U toku proljetne akcije sa područja Kantona Sarajevo prikupljeno je 409 tona kabastog otpada”, navode.

Nakon okončanja proljetne akcije odvoza kabastog otpada, nastavili su aktivnosti na proljetnoj akciji čišćenja pod nazivom “SARAJEVO 2023” koja je trajala od 24.04. do 16.06.2023. godine.

“Aktivnosti su realizovane na ručnom i mašinskom čišćenju, te pranju i uklanjanju divljih deponija sa područja svih općina u Kantonu Sarajevo. U navedenom periodu, şa divljih deponija formiranih na području svih općina uklonjeno je 1.033.870 kg različitog otpada (kabasti, građevinski, zeleni, zemlja i pepeo).

Uklanjanje divljih deponija

Ručno je očišćena površina od 2.223.200 m2 i prikupljeno 357.010 kg frakcije i sitnog otpada. Mašinski je očišćeno 3.367.165 metara i prikupljeno 249.511 kg prašine i drugog otpada.

Oprano je ukupno 7.314.337 m2 saobraćajnica, trotoara, trgova i drugih javno-prometnih površina.

Za period od 08.07 do 25.07.2023 godine, organizovane su vanredne akcije uklanjanja divljih deponija sa područja Kantona Sarajevo. U navedenom periodu angažovana vozila vršila su uklanjanje kabastog, građevinskog, zelenog otpada i zemlje odložene na javne površine ili pored kontejnera. Za 14 radnih dana uklonjeno je 473 tone otpada odloženog pored kontejnera ili na javne površine.

U sklopu redovnih aktivnosti koje se odnose na prikupljanje, transport i deponovanje otpada od početka proljeća do sada u prosjeku svakodnevno prikupljeno je između 500 i 550 tona otpada odloženih u kontejnere, ne uključujući u ukupan zbir otpad prikupljen u sklopu vanrednih aktivnosti,

Zašto je grad, većim dijelom, nepokošen? Kako se raspoređuju ti poslovi, koji dijelovi grada imaju prioritet?

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo je preduzeće zaduženo za prikupljanje, transport i deponovanje otpada. Pored osnovnih aktivnosti, Preduzeće RAD obavlja zadatke na ručnom i mašinskom čišćenju saobraćajnica, trotoara, trgova i drugih javno-prometnih površina za koje su nadležni, u ljetnom i zimskom periodu, te pranja saobraćajnica koje se realizuje u ljetnom periodu.

Dodaju da održavanje parkova, igrališta, zelenih površina generalno, sa izuzetkom Općine Ilijaš, nije u njihovoj nadležnosti.

“U općini Ilijaš sve aktivnosti na ručnom i mašinskom košenju trave su izvršene na vrijeme, u skladu sa operativnim planom.”

Na pitanje koja je dinamika odvoza smeća, koliko često se odvozi, je li se isto odvozi iz prigradskih opština i iz grada, iz KJKP “Rad” za Raport kažu da to ovisi od mnogo faktora.

Prikupljanje otpada

Navode da je prikupljanje, transport i deponovanje otpada njihova osnovna aktivnost te da organizacija načina prikupljanja otpada ovisi od mnogo faktora, ali suština je da se realizuje na tri načina.

“Najrasprostranjeniji način prikupljanja otpada je odlaganje u kontejnere različite vrste (hajfiši, zvonasti, podzemni i polupodzemni). Drugi način je odlaganje otpada u kante koje su podijeljene za individualne stambene objekte, a u onim ulicama na području Kantona Sarajevo gdje nije moguće postaviti kontejnere ili podijeliti kante jer se kamioni ne mogu neometano kretati.

Prikupljanje otpada se vrši putem kesa na način da se građani obavijeste o terminima i danima odvoza, a građani svoj otpad iznesu ispred svojih ulaza kako bi se prikupio.

Raspored odvoza otpada

Učestalost pražnjenja posuda ili odvoza otpada definiše se prema količini otpada koji se proizvodi na tom pordručju, a također i jedan od bitnih kriterija je broj posuda, te gustina naseljenosti na određenom prostoru.

Tako ukoliko krenemo od uže urbane jezgre ka perferiji imamo lokacije koje se prazne dva puta dnevno, zatim svaki dan (pretežno u III smjeni – 365 dana u godini), šest puta sedmično (osim nedjelje), tri puta sedmično (po potrebi i četiri – ponedjeljak, srijeda, petak ili utorak, četvrtak, subota), dva puta sedmično, te jednom sedmično.

Pražnjenje kanti (crna i žuta) podijeljenih u individualnim stambenim objektima realizuje se na način da se crna kanta prazni jednom sedmično, dok se žuta kanta prazni jednom u dvije sedmice.

Svakodnevno na području Kantona Sarajevo prikupi se između 500 i 550 tona otpada”, poručuju iz KJKP “Rad”.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here