Home BiH Direktorica RAD-a: Poznat mi je zahtjev ministra da na moju poziciju dovede sebi odgovarajući kadar

Direktorica RAD-a: Poznat mi je zahtjev ministra da na moju poziciju dovede sebi odgovarajući kadar

0
Direktorica RAD-a: Poznat mi je zahtjev ministra da na moju poziciju dovede sebi odgovarajući kadar

V.d. direktorica KJKP RAD Sarajevo Vera Arnautović odgovorila je na navode resornog ministra Almira Bečarevića.

Za lošu komunalnu higijenu ministar ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je direktno prozvao nadležne službe KJKP Rad i upravu preduzeća, na čelu sa direktoricom Verom Arnautović, koju je pozvao da se lično obrati javnosti i obrazloži zašto je grad prljav.

Realizuje sve aktivnosti

“KJKP RAD d.o.o. Sarajevo vrši prikupljanje i odvoz otpada sa svim raspoloživim kapacitetima i uspijeva da realizuje sve aktivnosti u skladu sa Operativnim planom održavanja čistoće.

Zbog povećanih količina otpada koje se odlažu pored kontejnera poput kabastog otpada izvan termina, te građevinskog i zelenog otpada na javne površine, na pojedinim mjestima se dešava da se otpad pokupi umjesto u prvoj, u narednoj smjeni, ali nikada ne ostane neuklonjen.

Ovaj vikend KJKP RAD će pored redovnih aktivnosti, organizovati ranije planiranu vanrednu akciju prikupljanja kabastog otpada pored kontejnera čime će se podići nivo čistoće u Kantonu Sarajevu i riješiti novonastala situacija koja je inače sezonskog tipa.

Veća opterećenja

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo intenzivno radi na uspostavljanju efikasnijeg sistema upravljanja otpadom kroz niz aktivnosti kao što je nedavno otvaranje dva reciklažna dvorišta u općinama Novo Sarajevo i Ilijaš, te postavljanje 275 zelenih otoka sa 770 novih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje količina otpada na deponiji Smiljevići.

Građani mogu primjetiti koliko KJKP RAD uspijeva održati Grad čistim, a sa kojim kapacitetima. Svjesni da u toku sezone trpimo veće opterećenje tražili smo i dobili odobrenje od Vlade Kantona Sarajevo za zapošljavanje 200 sezonskih radnika, a nažalost na javni poziv se prijavilo samo 39 zainteresovanih radnika.

O svemu navedenom redovno je obavješten nadležni ministar g.Bečarević i svi njegovi zahtjevi upućeni prema KJKP RAD su ispoštovani.

Nadzorni odbor

Nije mi nepoznat zahtjev da se povučem sa mjesta v.d. direktorice da bi ministar doveo na direktorsku poziciju sebi odgovarajući kadar o čemu sam obavijestila Nadzorni odbor. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 02.06.2023.godine pokrenuta je procedura raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Uprave Preduzeća KJKP RAD.

U skladu sa procedurom KJKP RAD je dana 05.06.2023.godine uputio dopis br. 11260/23 Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja , građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da predloži članove Komisije za provođenje konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Uprave KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, koji dostavljamo u prilogu, a na koji još uvijek nije odgovoreno.

Potrebno je da resorno ministarstvo u skladu sa Zakonom i procedurom predloži članove Komisije kako bi se uopće mogla provesti procedura za imenovanje direktora i članova Uprave KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, jer bez članova komisije Nadzorni odbor ne može objaviti konkurs niti započeti procedure izbora direktora i članova Uprave KJKP RAD d.o.o. Sarajevo”, objavila je Arnautović.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here